Cennik

Cennik Instalacje elektryczne , Pomiary Elektryczne - Legnica, Powiat Legnicki

Instalacje Elektryczne Budowa, konserwacja


Punkty instalacyjne
1.Punkt oświetlenia górnego60 zł/szt.
2.Punkt gniazda sieciowego70 zł/szt.
3.Rozeta rozdzielcza punktu elektrycznego60 zł/szt.
4.Punkt gniazda elektrycznego60 zł/szt.
5.Punkt gniazda telewizyjnego60 zł/szt.
6.Punkt gniazda telefonicznego67,60 zł/szt.
7.Punkt gniazda komputerowego84,50 zł/szt.
8.Konserwacja rozdzielni elektrycznych150,00 zł/szt.
9.Punkt rolet zasilanych130 zł/szt.

Montaż osprzętu(za 1 szt. - bez materiału)
1.Montaż gniazd elektrycznych, antenowych, telefonicznych10,80 zł/szt.
2.Montaż wentylatorów80 zł/szt.
3.Montaż łączników(wyłączników)10,80 zł/szt.
4.Montaż opraw ogrodowych80 zł/szt.
5.Montaż gniazd siłowych 230/400V22 zł/szt.
6.Montaż rozdzielni (przed tynkami)150 zł/szt.
7.Montaż osprzętu rozdzielni 12-24 mod300,00 zł/szt.
8.Montaż osprzętu rozdzielni 36-48 mod500 zł/szt.
9.Montaż osprzętu rozdzielni 56-104 modod 1000,00 zł/szt.
10.Montaż ogrzewaczy przepływowych110 zł/szt.
11.Wymiana gniazd lub wyłączników na tablicy bez przeróbek instalacji i puszek55 zł/szt.
12.Wymiana żyrandoli, kinkietów lub innych punktów świetlnych55 zł/szt.

Układanie przewodów w ziemi
1.Wykop ręczny 1mb 0,7m głębokości
185 zł/mb
2.Ułożenie bednarki do uziemienia, uziom25,35 zł/mb
3.Ułożenie kabla od 5x4 do 5x35 mm213 zł/mb
4.Ułożenie folii6 zł/mb
5Zasypanie kabli60, 50 zł/m

Prace budowlane:

Kucie w tynku cementowo-wapiennym lub cegle                                      6 zł/mb

Kucie w betonie                                                                                                    22,50 zł/mb

Pomiary Elektryczne Legnica Powiat Legnicki

1.Pomiar impedancji pętli zwarcia pomiar pierwszy3,5zł/szt
2.Pomiar impedancji pętli zwarcia pomiar następny2zł/szt
3.Badanie wyłącznika różnicowo-prądowego RCD10zł/szt
4.Pomiar rezystancji izolacji obwodu elektrycznego - 1fazowego8zł/obw
5.Pomiar rezystancji izolacji obwodu elektrycznego - 3fazowego10zł/obw
6.Pomiar instalacji odgromowej (uziom) pomiar pierwszy30zł/szt
7.Pomiar instalacji odgromowej (uziom)  pomiar następny20zł/szt
8.Przegląd i pomiary przeciwpożarowego wyłącznika prądu135zł/szt
9.Pomiary elektronarzędzi 20zł/szt
10.Sporządzenie protokołu z badań lub aktualizacja pow. 10 stron50zł/szt
11.Zryczałtowany dojazd na terenie Legnicy ( poza Legnicę plus 0,60 gr /km)50zł/szt
12.Oględziny Przygotowanie rozdzielnicy do pomiarów rozłączenie i wydzielenie obwodów do pomiarów( opłata nie jest naliczana w przypadku stałej współpracy)
10zł/rozdziel

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego

Ceny podlegają negocjacji w ramach stałej obsługi obiektów: oferta skierowana do firm , instytucji, wspólnot, spółdzielni

Prace konserwacyjne UTB (suwnice , wciągarki, wciągniki) do indywidualnej negocjacji